Hlwanyela Uyovuna


Price:
Sale priceR 95.60

Description

Hlwanyela Uyovuna

Author: NB Magwaza

ISBN: 9780796037251

Le ndaba ixoxa ngoNtombi Mbhele okhuliswa ngokutetenyiswa. Ngokuhamba kwesikhathi ungena ezinkingeni zothando agcine ngokukhulelwa. Ngenxa yokushuba kwesimo phakathi kwakhe noyise, uqoma ukubaleka nesithandwa sakhe badliwe izintaba. Lokhu kuba nomphumela obuhlungu.

This story tells about Ntombi Mbhele who is brought up by being bullied. Over time, she gets into love problems and ends up getting pregnant. Due to the tension between him and his father, he decides to run away with his lover to the mountains. This has a painful effect.

 

You may also like

Recently viewed